Projecten en partners

Projecten en partners
© IDELUX-Reed-H.Lenaerts

Project Ardenne Cyclo

Het project ‘Ardenne Cyclo’ beoogt de aanleg van twee grensoverschrijdende toeristische fietsroutes door de Ardennen.
Het project speelt in op de toenemende belangstelling voor het fietstoerisme in Europa, om een kwaliteitsaanbod voor fietstoerisme te creëren rond 2 grote Europese routes, de EuroVelo 5 en de EuroVelo 19 (la Meuse à vélo). Het project gebruikt de investeringsmiddelen voor de (her)aanleg van secties, zwarte punten en oversteekplaatsen die het doorlopende geheel vandaag onderbreken en voor de implementatie van informatie- en telvoorzieningen en diensten.
Er worden een reeks marketingtools ingezet en promotieacties gevoerd, enerzijds in samenwerking met het project Eurocyclo, en anderzijds met het project Ardenne Marketing.
In de praktijk werken 28 – Belgische en Franse – toeristische actoren samen om dit project te ontwikkelen. Een programma dat bijdraagt aan het ontstaan van een nieuwe toeristische beleving op uitstekende fietsroutes door het platteland en de Ardense bossen. Het totaalbudget voor het project bedraagt 4.340.000 euro. Dat bedrag wordt voor 55% gefinancierd door de Europese Interreg V-fondsen en voor 45% door de regionale en lokale fondsen.

Project Eurocyclo

Het project EUROCYCLO speelt in op de opmars van het fietstoerisme in Europa om een kwalitatief toeristisch aanbod te creëren rond EuroVelo 3, 4 en 5 (drie grote grensoverschrijdende Europese routes), de Somme (V30) en de Leie. Vlaanderen mag dan bezaaid zijn met fietsroutes, in Wallonië zijn de knooppuntennetwerken sinds een drietal jaar in volle ontwikkeling. Frankrijk investeert dan weer verder om zijn fietsroutes, fietslussen en knooppuntennetwerken te ontwikkelen.
Door ontbrekende delen van routes in gebruik te nemen of netwerken van fietsknooppunten uit te breiden over de grenzen heen maakt EUROCYCLO het mogelijk om de Euregio in lusvorm te ontdekken. Dit hele project zal een toeristische beleving creëren langs gestructureerde fietsroutes in uiteenlopende landschappen: zee, platteland, stad, meren en kanalen.
Het totaalbudget voor het project Eurocyclo bedraagt 14,5 miljoen euro. Dat bedrag wordt voor 50% gefinancierd door de Interreg V-fondsen en voor 50% door de regionale en lokale fondsen. Het project, dat aangestuurd wordt door IDETA, brengt 30 partners samen. Het ging van start in januari 2018 en zal operationeel zijn in januari 2023.